Objawy WZJG

Do najczęściej występujących objawów należą:

  • ból brzucha – może mieć charakter skurczowy, występując zwykle po lewej stronie (wzdłuż przebiegu jelita grubego po lewej stronie ciała);
  • biegunka – wraz z nasileniem zmian zapalnych i owrzodzenia błony śluzowej jelito traci zdolność wchłaniania wody z przechodzących przez nie produktów przemiany materii, prowadząc do biegunki;
  • obecność krwi lub śluzu w stolcu – uszkodzona i owrzodzona śluzówka jelita może także wytwarzać duże ilości śluzu i krwi, które są wydzielane do stolca.

Inne objawy zależą od stopnia nasilenia choroby, czyli jej formy łagodnej, umiarkowanej bądź ciężkiej.

Tabela 3: Objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

  Nasilenie łagodne Nasilenie umiarkowane Nasilenie ciężkie
Krew w stolcu Obecna Obecna Obecna wraz z dużą ilością materiału ropnego. Wzdęcia brzucha, obecność powietrza w jelicie. Gorączka i ogólne złe samopoczucie.
Rodzaj stolca Słabo strawiony Wodnisty Biegunka
Wypróżnienia Kilka razy na dobę Częste Bardzo częste. Ciągła potrzeba wypróżnienia
Nagła potrzeba wypróżnienia Obecna Obecna Obecna
Inne objawy Potrzeba oddania stolca pomimo opróżnionej odbytnicy (parcie na stolec). Możliwość uczucia zmęczenia, apatyczności. Potrzeba oddania stolca pomimo opróżnionej odbytnicy (parcie na stolec). Gorączka, zmniejszenie masy ciała, uporczywy ból brzucha (zwłaszcza po lewej stronie), wzdęcia, uczucie zmęczenia.

Utrata krwi może w konsekwencji prowadzić do niedokrwistości. Biegunka i ból brzucha mogą powodować zmniejszenie apetytu oraz masy ciała. Objawy te mogą także powodować uczucie zmęczenia, będące również ubocznym skutkiem niedokrwistości.

Podczas leczenia objawy stopniowo ustępują w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. U osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego może także występować zaparcie, prowadzące do napadów bólu brzucha i wzdęć.

Dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego mogą rozwijać się lub rosnąć nieprawidłowo. Podczas leczenia objawy stopniowo ustępują w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. U osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego mogą także naprzemiennie występować zaparcia.

W przypadku następujących objawów należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza specjalisty:

  • ból, owrzodzenie lub bolesny obrzęk odbytnicy;
  • ostre (nagłe) nasilenie powikłań;
  • bardzo nasilone wzdęcie brzucha, bóle brzucha, wymioty bądź zaparcie – mogą wskazywać na niedrożność jelita.

Piśmiennictwo

  1. Molodecky, N.A., Soon, I.S., Rabi, D.M., Ghali, W.A., Ferris, M., Chernoff, G., Benchimol, E.I., Panaccione, R., Ghosh, S., Barkema, H.W., et al. (2012). Increasing Incidence and Prevalence of the Inflammatory Bowel Diseases With Time, Based on Systematic Review. Gastroenterology 142, 46–54.e42.