Rodzic, partner/partnerka, członek rodziny bądź przyjaciel osoby chorującej na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) może odgrywać ważną rolę dla pacjenta, pomagając mu w radzeniu sobie z chorobą i codziennym życiu.

Oto kilka ważnych porad o tym, jak można pomóc.

  • Przede wszystkim: Należy wiedzieć, z czym ma się do czynienia — na czym polega NZJ, jakie są jego objawy, w której części organizmu występuje  itp. Im więcej się dowiemy, tym większe będzie nasze zrozumienie w odniesieniu do tego, przez co przechodzi bliska nam osoba.
  • Pomyślmy o tym, w jaki sposób choroba może wpłynąć na bliską nam osobę.
  • Rozmawiajmy o tym, jak się czuje i zapytajmy, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje

Dobrym miejscem, w którym można rozpocząć wyszukiwanie informacji, jest niniejsza witryna internetowa — klikając w poniższe łącza, można uzyskać następujące informacje:

  • Informacje na temat NZJ
  • Postępowanie w związku z NZJ
  • NZJ: przydatne linki