Flaki Rozrabiaki

NZJ podobnie jak niektóre inne choroby autoimmunologiczne są uważane za choroby społeczeństw rozwiniętych i są coraz poważniejszym problemem społecznym. Jak na razie nie istnieje żaden sposób profilaktyki tych chorób, dlatego tak ważne jest nielekceważenie objawów i jak najszybsze wprowadzenie leczenia objawowego.

W tym celu, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, rusza kampania społeczna „Flaki rozrabiaki” poświęcona NZJ, która ma przełamać tabu w debacie publicznej, w której nie porusza się tego wstydliwego tematu, dostarczyć wiedzy o chorobie oraz wsparcia dla pacjentów borykających się na co dzień z chorobą Leśniowskiego –Crohna (ChL-C) czy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).

W ramach kampanii „Flaki rozrabiaki” opracowano pierwszy raport społeczno-epidemiologiczny pt. „Nieswoiste zapalne choroby jelit – przeciwnik rosnący w siłę”, który zawiera najważniejsze informacje o chorobie, a także jakość życia pacjentów z NZJ, które zostały opracowane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób chorujących na ChL-C oraz WZJG. Ruszyła także strona internetowa dla osób z NZJ www.flakirozrabiaki.ippez.pl na której można znaleźć informacje o chorobie, porady psychologa, dietetyka, a także historie pacjentów, którzy mimo choroby prowadzą ciekawe, aktywne życie. Zaplanowano także kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą tej tematyce w mediach oraz outdoorze.

Ambasadorką kampanii „Flaki rozrabiaki” została Agata Młynarska, która sama doświadczyła choroby układu pokarmowego i aktywnie wspiera osoby z tą chorobą. Zaangażowani zostali także eksperci: prof. dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch – psycholog z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, którzy sprawują nadzór merytoryczny nad kampanią i opracowanymi materiałami.

Organizatorem kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Partnerami są: Stowarzyszenie Pacjentów J-elita, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Stowarzyszenie Apetyt na Życie, Stowarzyszenie „Łódzcy Zapaleńcy”. Mecenasem kampanii jest firma Ferring.