Nieswoiste choroby zapalne jelit  (NZChJ) to grupa chorób przewlekłych dotyczących przewodu pokarmowego o nieznanej etiologii. Do grupy tej należą min. choroba Leśniowskiego- Crohna (CD) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU). Przebieg tych chorób jest wieloletni i polega na naprzemiennym występowaniu okresów zaostrzeń i remisji. (NZChJ) dotyczą głównie ludzi młodych, a szczyt zachorowań przypada na 15-40 r.ż (CD), oraz  20-40 rż (CU).W ostatnich latach zarówno zapadalność jak i chorobowość na IBD rośnie na całym świecie, zwłasza w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Szacuje się, że w Europie z powodu IBD cierpi ok. 0,3 % populacji tj. 2,5- 3 milonów osób. W Polsce na wrzodziejące zapalenie jelita grubego choruje około 30-40 tys. osób, zaś na chorobę Leśniowskiego-Crohna około 10 – 15 tys. Etiologia nieswoistych chorób zapalnych jelit nie jest do tej pory jednoznacznie wyjaśniona. Rozpatruje się wpływ czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych (sposób odżywiania, zanieczyszczenie środowiska, czynniki infekcyjne, nikotynizm). Dieta jest rozpatrywana nie tylko w aspekcie wpływu na powstawanie chorób zapalnych jelit, ale także wpływu na przebieg choroby (zapobieganie nawrotom, postępowanie wspomagające w okresie zaostrzeń, zapobieganie niedoborom pokarmowym itp.). W ostatnim czasie podkreśla się również wpływ diety na mikrobiom jelitowy, który z  jak się wydaje może z kolei mieć wpływ na rozwój i przebieg nie tylko chorób zapalnych jelit, ale także innych chorób autoimmunologicznych, nowotworowych czy cywilizacyjnych. Mimo szczególnego zainteresowania wpływem diety na NZChJ dane na ten temat są ograniczone i wymagają co podkreśla się praktycznie we wszystkich pracach naukowych przeprowadzenia długotrwałych badań na znacznie większych niż do tej pory grupach pacjentów.